Huisvuilophaling

Wat wordt aan huis opgehaald?

Bij de huis-aan-huisinzamelingen moet het huishoudelijk afval, van welke fractie ook, in de voorgeschreven recipiënten (zakken, container, dozen,..) aangeboden worden en op de rand van de openbare weg geplaatst worden.

De aanbieding van het huishoudelijk afval gebeurt voor 6.00u ’s morgens en mag pas na 20.00u van de dag voorafgaand aan de dag voorzien op de ophaalkalender

- PMD, GFT en restafval worden tweewekelijks aan huis opgehaald
- Papier en karton wordt maandelijks aan huis opgehaald
- Grof vuil wordt de laatste woensdag van februari, mei, augustus en november opgehaald.  Dit gebeurt enkel op afroep en tegen betaling.

Exacte data staan vermeld in de afvalkalender die jaarlijks huis aan huis bedeeld wordt. (afvalkalender 2017)

Regeling voor de minder mobiele inwoners

Bij minder mobiele inwoners (oudere en mindervalide inwoners) wordt het gesorteerde afval maandelijks aan huis ingezameld door de technische dienst. U komt in aanmerking indien u in het gezin niet over een auto beschikt en u:

- ofwel minstens 70 jaar bent en alleen woont of samenwoont met een partner of aanverwanten die allen ouder zijn dan 70 jaar én u een attest van de huisarts kunt voorleggen waaruit blijkt dat u in de definitieve onmogelijkheid verkeert om uw woonst zonder hulp van derden te verlaten;
- ofwel alleen woont én een attest van de dienst voor mindervaliden kunt voorleggen waaruit blijkt dat u tot categorie III op de schaal van zelfredzaamheid behoort (12 punten).

contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Goele Vantilt - 011 88 04 88
Kim Peters - 011 88 04 95 

milieu@gingelom.be

Openingsuren