Begraafplaatsen

| | | Overlijden | Begraafplaatsen

De gemeente Gingelom beschikt over verschillende begraafplaatsen die dagelijks toegankelijk zijn voor het publiek:

- Gingelom : Kriekelstraat
- Niel: Oude Katsei
- Montenaken : Wezerenstraat
- Kortijs: Pastorijstraat
- Vorsen: Brouwerijstraat
- Jeuk: Houtstraat
- Boekhout: Boekhoutstraat
- Borlo: Thewitstraat
- Mielen: Kerkstraat
- Buvingen: Sint-Trudostraat
- Muizen: Kruisstraat

Hoe gebeurt de aangifte van overlijden en/of aanvraag tot begraving/crematie?

U kunt een laatste wilsbeschikking opstellen inzake de wijze van jouw latere teraardebestelling. Als u voor crematie kiest, kunt u daarbij ook vooraf aangeven wat er met de assen dient te gebeuren.

De volgende reglementen zijn van toepassing:
- Politieverordening op de begraafplaatsen
- Gemeentelijk huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen
- Retributie op de begraafplaatsen