Aangepaste tarieven identiteitskaarten

Soort kaart

Tarieven

EID voor Belg en vreemdeling

€16,00

Kids-ID

€ 6,40

Biometrische vreemdelingenkaart

€ 19,20

Spoedprocedure (2-dagen)

€ 84,00

Extreme spoedprocedure (1 dag)

€ 127,00

Extreme spoedprocedure Brussel (1 dag)

€ 95,70

Verlaagd tarief voor extreme spoed- en spoedprocedure vanaf de tweede kids-ID voor kinderen van eenzelfde gezin die op hetzelfde adres zijn ingeschreven

€ 55,60

Voor de (externe) spoedprocedures wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen volwassenen en kinderen.
Meer info : dienst burgerzaken - bevolking@gingelom.be - 011 88 04 75

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren