Identiteitskaarten voor vreemdelingen

Elektronische identiteitskaart | Identiteitsbewijzen -12j | Identiteitsstukken -12jAfhankelijk van uw recht op verblijf kunnen de volgende verblijfsdocumenten afgeleverd worden bij de dienst burgerzaken:

• Aankomstverklaring (toeristenverblijf)

• Attest van immatriculatie Model A: dit is een voorlopige verblijfstoelating en wordt afgegeven aan Niet-EU-onderdanen

• Attest van immatriculatie Model B: dit is een voorlopige verblijfstoelating en wordt afgegeven aan onderdanen van een lidstaat van de Europese Gemeenschappen

• Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (witte kaart, beperkt of onbeperkt verblijf)

• Identiteitskaart voor vreemdelingen (gele kaart, geldig 5 jaar)

• Verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der E.E.G. (blauwe kaart, geldig 5 jaar)

Voor meer inlichtingen kunt u steeds terecht bij de
Bijkomende informatie kunt u ook terugvinden op de website van de dienst vreemdelingen