Inbraakpreventie

Omschrijving
De gemeente geeft een premie van maximaal 75 Euro ter preventie van inbraken. Ook bovengemeentelijke premies en fiscale voordelen kunnen vermeld worden. Dit kan in de vorm van een premie voor de aankoop en installatie van technopreventieve middelen ter beveiliging van de zaak waarvoor eveneens federale overheidssteun uitgekeerd wordt.

Procedure
Momenteel is er een groot aanbod aan allerlei elektronische systemen (van de meest ernstige tot de meest zonderlinge) op de markt te vinden. Het plaatsen van een elektronische veiligheidssysteem moet in combinatie gebeuren met voorafgaande organisatorische en technische maatregelen. Anders heeft het geen zin. Elektronische maatregelen zijn dus een aanvullig op de organisatorische en technische maatregelen. Voorbeelden: alarmsysteem aanschaffen, videobewaking installeren,...

Heb je een alarmsysteem dat niet is aangesloten op een alarmcentrale? Dan dien je je systeem binnen de 10 dagen na installatie te registreren in de online databank bij de politie. Via www.police-on-web.be kan je alles aangeven. Dit systeem is vooral bedoeld om de doeltreffendheid van de interventies, en dus ook de veiligheid van elke inwoner te verbeteren. Wanneer de politiediensten een oproep krijgen, kunnen ze via de databank meteen alle nodige gegevens opvragen en onmiddellijk bepalen hoe ze het best kunnen handelen. Ben je niet geregistreerd, dan is het mogelijk dat je bij een loos alarm een proces verbaal krijgt. Alarmsystemen die wel aangesloten zijn op een alarmcentrale worden automatisch geregistreerd bij Binnenlandse Zaken. Meer info op www.besafe.be

Bijkomende informatie