Lijst van de gemeentebelastingen

Aard van de belasting

Meer info

Besluit

Aanvullende motorrijtuigen

Meer info

reglement

Aanvullende onroerende voorheffing

Meer info

reglement

Aanvullende personenbelasting

Meer info

reglement

Leegstaande woningen

Meer info

reglement

Administratieve stukken(burgerzaken)

Meer info

reglement

Administratieve stukken (ruimtelijke ordening)

Meer info

reglement

Administratieve stukken(Andere)

Meer info

reglement

Dienstenbelasting

Meer info

reglement

Drijfkracht van motoren

meer info

reglement

Hinderlijke inrichtingen(aanvragen vergunning)

Meer info

reglement

Hinderlijke inrichtingen (jaarlijkse belasting)

Meer info

reglement

Reclameborden

Meer info

reglement

Standplaats openbaar domein

Meer info

reglement

Taxi's

Meer info

reglement

Opcentiemen leegstand,verkrotting en verwaarlozing

Meer info

reglement

Belasting op omgevingsvergunningen

Meer info

reglement

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren