Lijst van de gemeentebelastingen

Aard van de belasting

 

Gemeentelijke opcentiemen ongeschikte/onbewoonbare woningen

Meer info

Gemeentelijke opcentiemen leegstaande bedrijfsruimten

Meer info

Belasting op standplaatsen van frituur- en handelskramen op het openbaar domein

Meer info

Hinderlijke inrichtingen

Meer info

Aanvullende onroerende voorheffing

Meer info

Aanvullende personenbelasting

Meer info

Kohierbelasting directe inning

Meer info

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren