Belasting op administratieve stukken
(ruimtelijke ordening)

Datum goedkeuring: 17 december 2013
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglementBij het afleverven van administratieve stukken door de dienst ruimtelijke ordening worden volgende tarieven toegepast:

* stedebouwkundige vergunning: 11,50 euro (eenvoudig dossier)
* stedebouwkundige vergunning: 22,50 euro (samengesteld dossier)
   verkavelingsvergunning en - wijziging
* verkaveling zonder wegenaanleg : 84,00 euro
* verkaveling met wegenaanleg: 168,00 euro
* verkavelingswijziging: 84,00 euro
* verkavelingswijziging openbaar onderzoek bij bouw- of verkavel.aanvraag: 50,00 euro
* planologisch attest :  84,00 euro
* uittreksel plannenregister: 22,50 euro
* uittreksel vergunningenregister: 22,50 euro
* stedebouwkundig uittreksel: 45,00 euro
* planologische attesten: 84,00 euro
* stedebouwkundige inlichtingen: 11,50 euro
* stedebouwkundig attest: 22,50 euro
* brandvergunning: 11,50 euro
* conformiteitsattest: 62,50 euro

* inlichtingen onroerend goed : 70,00 euro
* duplicaten van vergunningen: 28,00 eurocontact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren