Belasting op administratieve stukken (andere)

Datum goedkeuring: 17 december 2013
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglement


Bij het afleverven van administratieve stukken door de gemeentelijke administratie dienst worden volgende tarieven toegepast:

* zwart/wit fotocopie : 0,05 euro (A4-formaat)
* zwart/wit fotocopie : 0,10 euro (A3-formaat)
* kleuren fotocopie : 0,20 euro (A4-formaat)
* kleuren fotocopie : 0,40 euro (A3-formaat)
* faxen: 1,00 euro
* abonnement dagorde gemeenteraad : 6,00 euro per jaar
* vergunning voor wielerwedstijden : 6,00 euro

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren