Belasting op administratieve stukken
(dienst burgerzaken)

Datum goedkeuring: 17 december 2013
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglement 

De dienst burgerzaken vraagt volgende belastingtarieven bij het afleveren van administratieve stukken: 

* elektronische identiteitskaarten : 15,20 euro
* elektronische verblijfsbewijzen voor vreemdelingen: 15,20 euro
* afleveren van identiteitskaart of verblijfsdocument: 15,20 euro
* afleveren van een kids-id : 6,10 euro
* afleveren van een rijbewijs in  bankaartmodel: 25,00 euro
* afleveren van een internationaal rijbewijs: 21,00 euro
* kosten openen dossier vreemdelingen : 11,50 euro
* afgifte huwelijksboekjes: 17,00 euro
* afleveren van een reispas: 10,00 euro
* bewijs van slachting of gestorven dier: 3,50 euro
* adresaanvraag : 3,50 euro

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren