Hinderlijke inrichtingen

Datum goedkeuring: 17 december 2013
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglement


Voor de mileuvergunningplichtige personen en bedrijven worden de volgende jaarlijkse tarieven toegepast:

* per klasse I vergunningsplichtge : 280,00 euro
* per klasse II vergunningsplichtge : 140,00 euro

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren