Hinderlijke inrichtingen (Meldingen)

Datum goedkeuring: 17 december 2013
Datum bekendmaking :
Volledig reglement


Bij de nieuwe milieuaanvraag of een vernieuwing worden volgende tarieven toegepast:

* voor een klasse I vergunningsplichtge : 560,00 euro
* voor een klasse II vergunningsplichtge : 84,00 euro
* voor een melding van verandering van een klasse II vergunning: 84,00 euro
* voor een melding van een klasse III vergunning: 11,50 euro
(Belastingreglement op het aanvragen, melden of wijzigen van een milieuaanvraag)

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren