Leegstaande woningen

Datum goedkeuring: 27 juni 2017
Datum bekendmaking: 30 juni 2017
Volledig reglement 


De minimumaanslag per woning of gebouw voor de jaren 2014 tot 2019 bedraagt:

1) voor een volledig gebouw of woning: 1100 euro;
2) voor overige woongelegenheden: 350 euro.

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren