Leegstaande woningen

Datum goedkeuring: 17 december 2013
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglement


De minimumaanslag per woning of gebouw voor de jaren 2014 tot 2019 bedraagt:

1) voor een volledig gebouw of woning: 1091,95 euro;
2) voor overige woongelegenheden: 330,90 euro.

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren