Opcentiemen op leegstand, verkrotting en verwaarlozing

Datum goedkeuring: 27 januari 2015
Datum bekendmaking : ---
Volledig reglement

Er worden voor het aanslagjaar 2015 ten voordele van de gemeente Gingelom, 50 opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren