Aanvullende opcentiemen personenbelasting

Datum goedkeuring: 17 december 2013
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglement


Voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 wordt ten behoeve van de gemeente 8 percent op het berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is.

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren