Aanvullende opcentiemen personenbelasting

Datum goedkeuring: 12 november 2019
Datum bekendmaking: 15 november 2019
Volledig reglement


Voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de gemeente 8 percent op het berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is.

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren