Lokale milieuhinder

Zwerfvuil, sluikstorten, 'vuurtje stoken', geur- of geluidsoverlast, trillingen van vrachtvervoer, .... zijn hinderaspecten die vaak voor ongenoegen zorgen. Op wereldschaal stellen die lokale milieuproblemen niet zoveel voor, maar voor inwoners die er meermaals mee geconfronteerd worden, zijn ze een bron van ergernis.

Acties

De gemeente onderneemt diverse acties om hinderaspecten te vermijden of op te lossen:

Milieugezondheidsenquête

milieugezondheidsenquête logoIn 2011 werd een milieugezondheidsenquête afgenomen in 12 Zuid-Limburgse gemeenten i.s.m. de provincie en de Vlaamse Overheid. Deze enquête vormt het slot in een reeks van vier waarbij verschillende Limburgse regio’s werden bevraagd. Uit de resultaten blijkt dat inwoners uit Gingelom over het algemeen in een goede tot zeer goede gezondheid verkeren en dat ze, in vergelijking met de inwoners uit de volledige onderzoeksregio Zuid-Limburg, meer tevreden zijn over de leefkwaliteit in hun buurt.

Lees hier meer over de resultaten van Gingelom.