Managementteam

Het gemeentedecreet bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is.
In Gingelom bestaat dit team uit de algemeen directeur, de financieel directeur en de vier celhoofden.

Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie. Het ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten, bewaakt de eenheid in werking en de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening.


Het managementteam bestaat uit volgende leden:

Marcel Houbey

Algemeen directeur

011 880474

Frank Forier

Financieel directeur

011 880477

Dirk Schalenborgh

Celhoofd infrastructuur

011 880479

Francis Meirens

Celhoofd vrije tijd

011 880492

Kim Peters

Celhoofd wonen & leven

011 880495

Ingrid Leemans

Celhoofd Burgerzaken
en informatie

011 880482

Marc Bovy

Celhoofd welzijn

011 88 04 45