Medicatietoelage.

De medicatietoelage is een maandelijke tegemoetkoming in de medische kosten die door het OCMW wordt uitbetaald. Ze wordt toegekend aan mensen met een laag inkomen en die hoge medische kosten hebben. Er bestaat geen reglement voor. Iedere situatie wordt individueel bekeken. De sociale dienst voert een onderzoek uit dat aan de raad wordt voorgelegd. De raad beslist of de medicatietoelage wordt toegekend of niet, en het bedrag van de toelage. 

Contact

Sociale dienst - Tel. (011) 88 04 40