Medicatietoelage

De medicatietoelage is een maandelijke tegemoetkoming in de medische kosten die door het OCMW wordt uitbetaald. Ze wordt toegekend aan mensen met een laag inkomen en die hoge medische kosten hebben. Er bestaat geen reglement voor. Iedere situatie wordt individueel bekeken. De sociale dienst voert een onderzoek uit dat aan de raad wordt voorgelegd. De raad beslist of de medicatietoelage wordt toegekend of niet, en het bedrag van de toelage. 

Contact

Elke Hubar - 011 88 04 40
Katja Vanelderen - 011 88 04 89
Kurt Brans - 011 88 04 44
Marloe Theuws - 011 88 04 43
Tim Rens - 011 88 04 48


socialedienst@gingelom.be

Openingsuren