Gemeentelijk milieubeleidsplan

De gemeente Gingelom tracht reeds gedurende verscheidene jaren op een gestructureerde wijze haar steentje bij te dragen tot de verbetering van het leefmilieu. Ondanks het wegvallen van de verplichting om een milieubeleidsplan op te stellen, heeft het gemeentebestuur er resoluut voor gekozen om haar milieuvisie vast te leggen in een geactualiseerd milieubeleidsplan 2010-2013.

Het milieubeleidsplan ligt ter inzage op de milieudienst of kunt u hier downloaden.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Goele Vantilt - 011 88 04 88
Kim Peters - 011 88 04 95 

milieu@gingelom.be

Openingsuren