Overzicht actuele nieuwsberichten

2/12/2019Infoavond over tijdelijke huisvesting seizoenarbeiders

Zuid-Limburg is een van de mooiste streken van België. Belangrijke kenmerken zijn de glooiende landschappen en uiteraard ook de fruitteelt.

2/12/2019Een doordacht rioleringsbeleid voor Gingelom

Onze gemeente is met een rioleringsgraad van meer dan 95% goed uitgerust voor het opvangen van het afvalwater afkomstig van onze huishoudens.

2/12/2019Vroeger donker? Laat u zien!

Door de omschakeling naar het winteruur is het een uur vroeger donker. Dit heeft vooral gevolgen voor voetgangers en fietsers.

2/12/2019Leesboekjes voor prille lezers

De bib heeft voor prille lezers aangepaste, gemakkelijke leesboekjes.

2/12/2019Gehandicaptenraad zoekt nieuwe leden

De Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (kortweg GAPH) neemt een nieuwe start en is op zoek naar nieuwe leden.

2/12/2019Hakhoutbeheer in Gingelom

In de loop van de volgende maanden zal het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uitvoeren langs de Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Ook in Gingelom worden zo enkele groene wegbermen

2/12/2019Vuurwerk tijdens nieuwjaarsnacht: vraag tijdig toestemming!

Vuurwerk is mooi, maar voorzichtigheid is gewenst!. Daarom geven we graag tijdig wat meer informatie over wat mag en niet mag en over hoe u een aanvraag kunt indienen voor het afsteken van vuurwerk.

2/12/2019Het Vlaams Woninghuurdecreet

Heel wat inwoners van onze gemeente wonen in een huurwoning. Een huurovereenkomst bepaalt de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder.

2/12/2019Investeren in goede drinkwatervoorziening is noodzakelijk

De Watergroep voorziet in Gingelom de gezinnen van drinkwater. Deze watervoorziening gebeurt vanuit het waterproductiecentrum van Rukkelingen (Heers), waar het opgepompt grondwater eerst onthard wordt, zodat we minder kalkafzetting in onze...

20/11/2019Boodschap van algemeen nut in verband met het strafregister

De website www.strafregister.be - die als zoekresultaat wordt weergegeven - is illegaal.