Hulpverlening

Kinder- en jongerentelefoon (awel): 102

Dringende politiehulp: (011)69 50 50

Aids-telefoon Vlaanderen: (078)15 15 15

Antigifcentrum: (070)245 245

Brandwondencentrum: (016)34 87 50 - (03)217 75 95

Drugslijn: (078)15 10 20

Vlaamse Kankertelefoon: (070)15 800

Teleonthaal: 106

Zelfmoordpreventie: (02)649 95 55

Vertrouwenscentra kindermishandeling: (011)27 46 72

Infrax:
-infolijn (011)72 20 20
-storingen (011)72 20 40

Telefoon: 1280
-Storingen en technische problemen:
-Persoonlijke aangelegenheden thuis: (0800)22 700
-Beroepsdoeleinden: (0800)22 400

Telekabel: (011)26 60 70

Water:
-V.M.W. Hasselt: Tel. (011)28 06 11
-Permanente wachtdienst: Tel. (016)20 77 04

Centrum voor alcohol en andere drugsproblemen (CAD)
Luikersteenweg 134, 3500 Hasselt
Tel. (011)27 42 98

Gezondheidsinspectie
Rijksadministratief centrum
Gouverneur Verwilghensingel 75
3500 Hasselt
Tel. (011)22 77 55