Milieuvergunningen

Ingevolge het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 en zijn uitvoeringsbesluit Vlarem I van 6 februari 1991 zijn tal van inrichtingen of activiteiten meldings- of vergunningsplichtig.

Ze worden ingedeeld in 3 klassen op basis van hun “hinderlijkheid”:

- klasse 1 : vergunningsplichtig
- klasse 2 : vergunningsplichtig
- klasse 3 : meldingsplichtig

Om te weten te komen in welke klasse uw inrichting of activiteiten vallen, brengt u best een bezoek aan de dienst Leefmilieu. Indien u voldoende gegevens verzameld hebt (vermogen van machines, inhoud stookolietanks, …) kan aan de hand van de zogenaamde rubriekenlijst bepaald worden tot welke klasse u ingedeeld wordt.

- Milieuvergunning klasse 1
- Milieuvergunning klasse 2
- Milieuvergunning klasse 3

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81


milieu@gingelom.be

Openingsuren