Milieuvergunningen klasse 1

Klasse 1: inrichtingen die vergunningsplichtig zijn

Een milieuvergunning klasse 1 dient te worden aangevraagd via een milieuvergunningsaanvraagformulier bij de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg.

De aanvraag dient in 10-voud te worden ingediend. De behandelingstermijn voor een milieuvergunning klasse 1 is 4 maanden. Bij de procedure hoort een openbaar onderzoek van 30 dagen. Tevens worden alle eigenaars van de percelen binnen een straal van 100 meter aangeschreven.

Elke beslissing over een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 wordt gedurende 30 dagen bekendgemaakt. Binnen deze periode kan beroep worden ingediend bij de Minister van Leefmilieu.

De milieuvergunning wordt afgeleverd voor maximum 20 jaar.

Voorbeelden van milieuvergunningsplichtige inrichtingen klasse 1 zijn

- Wasserijen
- Benzinestations
- Afvalverbrandingsinstallaties
- ...


Aanvraagformulier

Kostprijs klasse 1 met milieueffectrapport en/of veiligheidsrapport : € 495,79 bij LNE + € 560 bij de gemeente
Kostprijs klasse 1 : € 123,95 bij LNE + € 560 bij de gemeente

Er is tevens een jaarlijkse belasting op hinderlijke inrichtingen klasse 1.