Milieuvergunningen klasse 3

De melding dient voorafgaandelijk ingediend te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen door middel van een meldingsformulier en een bijgevoegd plan. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt akte van deze meldingen.

Voorbeelden van meldingsplichtige inrichtingen zijn:

- Stookolietanks vanaf 5.000 liter horende bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt
- Propaangastanks tot 3000 liter
- Het lozen van huishoudelijk afvalwater in beken, grachten en dergelijke
- Een slagerij
- Een schrijnwerkerij met meer dan 5 tot en met 10 kW geïnstalleerd vermogen aan machines
- Een bakkerij met meer dan 5 tot en met 10 kW geïnstalleerd vermogen aan machines
- Autoherstelplaatsen met gebruik van (g)één 1 schouwput of brug

Meldingsformulier

Kostprijs : € 11,50 per milieuvergunning klasse 3