Huwelijk

| Geboorten | Huwelijken | Overlijden | Begraafplaatsen

Datum

Indien u trouwplannen heeft kan u dag en uur laten vastleggen bij de dienst burgerzaken.

Huwelijken worden voltrokken:
- iedere werkdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur
- iedere werkdag tussen 13.00 uur en 20.00 uur
- iedere zaterdag tussen 08.00 uur en 15.00 uur

Aangifte

De aangifte van een huwelijk geschiedt door beide huwelijkskandidaten, ten vroegste 6 maanden en ten laatste 1 maand voor de huwelijksdatum. Er wordt een akte van opgesteld.

Bewijsstukken

Vanaf 01 februari 2006 worden de nodige bewijstukken opgevraagd door de dienst burgerzaken bij de andere Belgische overheden.(bv. geboorteakte)

Personen woonachtig in het buitenland dienen de nodige documenten aan te vragen bij de bevoegde instanties in de woonplaats van hun land van herkomst. Zij dienen tevens bij hun consulaire post in België een bewijs van gewoonterecht aan te vragen.

Huwelijkscontract

Voor het afsluiten van huwelijkscontract neemt u best contact op bij een notaris.