Gemeentelijke premies voor woningen

Verbeterings- en aanpassingspremies voor woningen

Vernieuwen van een dak

375,00 euro

Vernieuwen van ramen

280,00 euro

Installeren van een badkamer

140,00 euro

Installeren van een WC met spoeling

90,00 euro

Vernieuwen van een electrische installatie

90,00 euro

Verbouwingspremie om overbevolking tegen te gaan

450,00 euro

Aanpassingspremie

620,00 euro

Klik hier voor het reglement

Inbraakpreventie

Beveiliging tegen inbraak

100,00 euro

Klik hier voor het reglement
Klik hier voor het aanvraagformulier

Filmpje: infoavond premies

contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren

Andere premies

Vlaamse Gemeenschap
Infrax