Captatieverbod water

Captatie- en recreatieverbod ivm blauwalgen (besluit 06/09/2019)

Na een nieuwe staalname en bevestiging van de potentieel toxische variant blauwalgen, werd het voorgaande besluit vandaag door de gouverneur uitgebreid
waardoor er nu een captatie- en recreatieverbod geldt op het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, de Zuid-Willemsvaart en op een gedeelte van het Albertkanaal (sluis Hasselt kmp 50,5 tot sluis Kwaadmechelen kmp 77,1) (allen op het grondgebied Limburg).
 
In een straal van 100m rond de drijflaag

- Mag er geen water meer gecapteerd worden voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee;
- Mag er geen zachte recreatie meer plaatsvinden.

 
Als bijlage het besluit. Dit is een vervangend besluit m.b.t. alle voorgaande besluiten in verband met toxische blauwalgen. Het geldende captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen blijft ongewijzigd behouden.
Het bijhorende kaartje vinden jullie eveneens in bijlage.
 
Het besluit werd geplaatst op onze webpagina www.crisis-limburg.be/droogte én gecommuniceerd via onze FB en twitter-accounts.

Op de website is ook de FAQ up to date.