Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap
Gingelom

Traditionele PWA-activiteiten


Bij het PWA kan u terecht indien u iemand zoekt om u te helpen bij het onderhoud van de tuin, de opvang en begeleiding van kinderen of zieken, het verrichten van administratieve formaliteiten, het uitvoeren van kleine klusjes, het plukken van fruit, enz. U betaalt dan jaarlijks een inschrijvingsgeld van 6,20 euro. Wezen, invaliden, gepensioneerden en weduwen betalen maar 3,70 euro per jaar. Per uur dat een PWA-werknemer voor u werkt, geeft u hem een cheque van 5,95 euro (niet fiscaal aftrekbaar) of 6,20 euro (wel fiscaal aftrekbaar). Deze cheques zijn te verkrijgen bij het PWA.

Alle mannen en vrouwen die meer dan 2 jaar werkloos zijn en 45-plussers die langer dan 6 maanden stempelen, komen in aanmerking om via het PWA tewerkgesteld te worden. Zij behouden hun werkloosheidsuitkering en mogen maximum 45 uren per maand werken om iets bij te verdienen. Per gepresteerd uur ontvangt de PWA-werknemer 4,10 euro netto boven op zijn werkloosheidsuitkering.

Wijzigingen op 1 juli 2014

Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de PWA’s overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en, in geval van toepassing van artikel 139 van de Grondwet, de Duitstalige Gemeenschap (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be, www.emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).
 
Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel belast met de uitvoering van deze materie, tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheden uit te oefenen.
De werkwijze in hoofde van de gebruikers, de PWA’s en de PWA-werknemers blijft voorlopig ongewijzigd.

Contact

Kathleen Kempeneers
Tel: 011 88 04 96
Fax: 011 83 15 79

pwa@gingelom.be

Openingsuren:
maandag van 08u30 tot 12u00 en van 17u00 tot 20u00
woensdag van 08u30 - 12u00 en van 13u00 tot 15u00

Gemeentehuis
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom