Procedure


De aanvrager dient zich persoonlijk aan te melden voor het ondertekenen van het aanvraagformulier.

Bij alle aanvragen voor minderjarigen moet één van de ouders het kind vergezellen om toestemming te geven.

Bij iedere aanvraag moeten 1 recente kleurenpasfoto voorgelegd worden.

In bijzondere omstandigheden zijn er twee specifieke regelingen voorzien:
- uitzonderingsprocedure (bij veelvuldig reizen)
- noodprocedure (bij dringende humanitaire redenen)Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren