Noodprocedure reispassen


Om humanitaire redenen (bv. ongeval, overlijden familie in het buitenland, ...) geeft de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken direct een voorlopig paspoort af.

Dit document moet u rechtstreeks bij de Federale Overheidsdienst aanvragen, dus niet via de dienst bevolking. Het is beperkt in duur (reisperiode), in bestemming en kan niet worden verlengd.

Voor verdere informatie kan u terecht bij:

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Dienst Paspoorten en Visa
Tel. (02) 501 83 52, (02) 501 85 26, (02) 501 83 26, (02) 501 88 26
buiten de diensturen: Tel. (02) 501 81 11

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren