Ambtshalve uitvoering van werken
voor particulieren

Datum goedkeuring: 17 december 2003
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglement


Ons besluit van 24 juni 2003 wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven.
Met ingang van 1 januari 2014 wordt het uurtarief voor inzet van personeelsleden of van de
zwaardere voertuigen en machines voor de uitvoering van ambtshalve opdrachten als volgt
vastgesteld:

22,50 euro per personeelslid
27,50 euro per lichte vrachtwagen of bestelwagen
40,00 euro per containervrachtwagen
40,00 euro per graafmachine
35,00 euro per tractor met maaier/borstel/hakselaar
40,00 euro per zoutstrooier

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren