aanrekening van diverse kosten
in verband met aanmaningen

Datum goedkeuring: 28 FEBRUARI 2017
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglement


Met ingang van 1 januari 2014 worden de verhaalbare kosten vastgesteld als volgt:
- voor de verzending van een rappel : € 6,00
- voor de verzending van een laatste bericht : € 11,50
- voor een aangetekende zending : € 14,00.

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren