Aanleg stoepen

Datum goedkeuring: 17 december 2013
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglement


Met ingang van 1 januari 2014 wordt het tarief voor het aanleggen van stoepen op vraag van en lastens particulieren als volgt vastgesteld:
- plaatsen betonklinkers: 35,00 euro per M²
- plaatsen beton boordstenen: 10,00 euro per M²
- plaatsen asfalt: 15,00 euro per M²


contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren