Verkoop strooizout

Datum goedkeuring: 17 december 2013
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglement


Vanaf 1 januari 2014 wordt het tarief voor de verkoop van strooizout en compost
vastgesteld op:

- € 4,00 voor een zak strooizout van 25 kg
- € 7,00 voor een zak strooizout van 50 kg

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren