Voornaamswijziging

Datum goedkeuring: 04 september 2018
Datum bekendmaking: 10 september 2018
Volledig reglement


Een retributie ten bedrage van € 50 vast te stellen voor het afleveren van de vergunning tot verandering van voornamen.
In volgende gevallen de aanvrager vrij te stellen van het betalen van de retributie vernoemd in artikel 1:
-       Aanvraag naamswijziging door transgenders
-       Personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voorna(a)m(en) hebben bij het verzoek tot voornaamstoevoeging.

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren