Ophalen grof huisvuil aan huis

Datum goedkeuring: 17 december 2013
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglement
Op basis van het retributiereglement van 17 december 2013 worden volgende tarieven toegepast:

* 20,00 euro per m³ met een minimum van 20,00 euro. Bijkomende afgeleide worden toegepast 10 euro halve m³ en 5 euro per kwart m³.

De betaling gebeurt op het ogenblik van de ophaling, of binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur.

contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren