Voor- en naschoolse opvang

Datum goedkeuring: 25 juni 2013
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglement


Op basis van het retributiereglement van 25 juni 2013 worden volgende tarieven toegepast:

Voorschoolse opvang

Aanvang tot 8u00 € 1,50

Naschoolse opvang

Naschools Vanaf 30’ na einde les tot 17u00 € 1,50
Naschools Vanaf 30’ na einde les tot 18u00 € 3,00

Naschoolse opvang (regeling op Woensdag : gemeentescholen & gemeenschapsschool)

Woensdagnamiddag Vanaf 30’ na einde les tot 15u00 € 3,00
Woensdagnamiddag Vanaf 30’ na einde les tot 18u00 € 5,00


Voor kinderen die na het sluitingsuur van de opvangvoorziening afgehaald worden.

Er zal telkens een boete van 5 euro aangerekend worden. Deze boete kan voor maximum 2 kinderen per gezin per dag aangerekend worden.


Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren