Verkoop toeristische folders en ansichtkaarten

Datum goedkeuring: 17 december 2013
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglement 


Vanaf 1 januari 2014 wordt aan het college van burgemeester en schepenen delegatie verleend tot het
vaststellen van de individuele tarieven tot verkoop van toeristische folders, brochures, kaarten ….


Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren