Geluidsmeters

Datum goedkeuring: 4 maarti 2014
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglement


De meters worden gratis ontleend (geen huurprijs).

Per toestel dient een waarborg van 100 euro gestort op het rekeningnummer BE56 0910-0047-1588 van het
gemeentebestuur Gingelom met vermelding “Geluid+naam ontlener+datum activiteit”.


contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren