Een duplicaat van het rijbewijs aanvragen

Wat te doen bij verlies of diefstal van een rijbewijs?

Een aangifte van diefstal of verlies gebeurt bij een Belgische politiedienst, zelfs indien de diefstal of het verlies in het buitenland plaatsvond.

U ontvangt van de politie een aanvraagformulier voor een duplicaat van uw rijbewijs.

Met dit aanvraagformulier kunt u bij de dienst rijbewijzen terecht voor het afleveren van een nieuw rijbewijs.

Wat te doen bij beschadiging van uw rijbewijs?

Als uw rijbewijs beschadigd, onleesbaar, of de foto niet meer gelijkend is, vraagt u een duplicaat aan bij de dienst rijbewijzen , die u een aanvraagformulier laat ondertekenen.

Voor te leggen documenten

- een aanvraagformulier
- 25 euro
- de foto van uw laatste identiteitskaart wordt hergebruikt

Contact

Rebecca Uttersprot  - 011 88 04 75

Openingsuren