Aanvragen van een nieuw rijbewijs

Voorwaarden

Een rijbewijs wordt afgeleverd als u aan de volgende criteria voldoet:

- leeftijdsvoorwaarde (16, 18 of 21 jaar naargelang de categorie)
- wonen in de gemeente met een geldige verblijfstitel
- geslaagd zijn voor een praktisch examen
- geen rijverbod opgelopen hebben
- beantwoorden aan de gestelde geneeskundige normen

Voor te leggen documenten

- een aanvraagformulier(afgeleverd door de rijschool)
- 25 euro
- de foto van uw laatste identiteitskaart wordt hergebruikt

Contact

Rebecca Uttersprot  - 011 88 04 75

Openingsuren