Aanvragen van een voorlopig rijbewijs

Voorwaarden

Een voorlopig rijbewijs wordt afgeleverd als u aan de volgende criteria voldoet:
- leeftijdsvoorwaarde (17 of 18 jaar)
- wonen in de gemeente met een geldige verblijfstitel
- geslaagd zijn voor een theoretisch examen of ervan vrijgesteld zijn
- geen rijverbod opgelopen hebben
- beantwoorden aan de gestelde geneeskundige normen

Modellen

Voorlopig rijbewijs B met begeleider.
- geldigheidsduur van 36 maanden
- ministens 17 jaar zijn en geslaagd voor het theoretisch examen
- vergezeld worden van een begeleider die sinds minstens 8 jaar houder is van een Belgisch of europees rijbewijs categorie B.
Voorlopig rijbewijs B zonder begeleider.
- geldigheidsduur van 18 maanden
- ministens 18 jaar zijn en geslaagd voor het theoretisch examen
- 20 uren praktijkonderricht gevolgd hebben in een erkende rijschool rijschool en hiervoor een bekwaamheidsattest ontvangen
- Moet niet vergezeld worden van een begeleider maar mag begeleid worden door een persoon van minstens 24 jaar die houder is van een rijbewijs categorie B

Voor te leggen documenten bij aanvraag

- formulier 'aanvraag voorlopig formulier' met vermelding slagen voor theorie examen, ondertekend door de aanvrager
- voor voorlopig rijbewijs 18 maanden bekwaarheidsattest afgeleverd door een erkende rijschool
- de foto van uw laatste identiteitskaart wordt hergebruikt
- 25 euro 

Opmerking

De houders van een voorlopig rijbewijs B mogen niet rijden tussen 22 uur en 6 uur op vrijdag, zaterdag,zondag en op de vooravond van een wettelijke feestdag of op een wettelijke feestdag.
Dit rijbewijs is enkel geldig op Belgisch grondgebied

Contact

Rebecca Uttersprot  - 011 88 04 75

Openingsuren