Het college van burgemeester en schepenen

Samenstelling

Patrick Lismont

Burgemeester

Dr. Kempeneersstraat 116

3890 Gingelom

011 83 25 61

Jan Wicheler

Eerste schepen

Albert Moyaertsstraat 26

3890 Gingelom

011 48 20 19

Ingrid Scheepers

Tweede schepen

Albert Moyaertsstraat 68

3890 Gingelom

011 48 47 64

Rita Thierie

Derde schepen

Kriekelstraat 11A

3890 Gingelom

0473 36 63 07

Geert Moyaers

Vierde schepen

Groenplaats 5A

3890 Gingelom

0474 61 62 02

Annick Princen

OCMW voorzitter & schepen buiten rang

Bredenakkerstraat 9

3891 Gingelom

011 48 22 33