Het College van burgemeester en schepenen

Samenstelling

Patrick Lismont

Burgemeester

Dr. Kempeneersstraat 116

3890 Gingelom

011/ 83 25 61

Jan Wicheler

Eerste schepen

Albert Moyaertsstraat 26

3890 Gingelom

011/ 48 20 19

Ingrid Scheepers

Tweede schepen

Albert Moyaertsstraat 68

3890 Gingelom

011/ 48 47 64

Rita Thierie

Derde schepen

Kriekelstraat 11A

3890 Gingelom

0473/ 36 63 07

Geert Moyaers

Vierde schepen

Groenplaats 5A

3890 Gingelom

0474/ 61 62 02

Annick Princen

OCMW voorzitter & schepen buiten rang

Bredenakkerstraat 9

3891 Gingelom

011/ 48 22 33