Cultuurraad

De cultuurraad is een gemeentelijke adviesraad waarin alle erkende Gingelomse culturele verenigingen vertegenwoordigd zijn. In deze raad zetelen eveneens enkele deskundigen. De cultuurraad organiseert regelmatig activiteiten die ontmoetingen tussen de Gingelomse inwoners en cultuurliefhebbers bevorderen.

De cultuurraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering (afgevaardigden van alle erkende Gingelomse culturele verenigingen en deskundigen) en een Bestuur.

De cultuurraad wordt vanuit het beleid ondersteund en geïnformeerd door de schepen van cultuur en de cultuurdienst. Deze laatste neemt eveneens het secretariaat van de cultuurraad waar.