Gemeenteraad

Algemene informatie

De gemeenteraad is overal, in elk gemeentebestuur het belangrijkste bestuursorgaan.
In Gingelom bestaat de gemeenteraad uit 19 leden. De meerderheid bestaat uit de Sp.a - goesting (11 raadsleden). De oppositie wordt gevormd door de Open VLD (3 raadsleden), de CD&V (3 raadsleden) en de NV-A (2 raadsleden).

De gemeenteraad van Gingelom vergadert tien keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraad heeft in principe plaats op de VIERDE dinsdag van de maand. Er is geen zitting in de maand juli.