Landbouwraad

Doelstelling landbouwraad

De landbouwraad heeft tot doel het gemeentebestuur te adviseren of voorstellen te formuleren over het gemeentelijk landbouwbeleid. De landbouwraad zal zich bezighouden met :
-het behartigen van alle aspecten van de landbouwsector (akkerbouw, tuinbouw, veeteelt en fruitteelt) op het grondgebeid van de gemeente Gingelom, die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren
- het adviseren in verband met de problemen en de mogelijkheden van de landbouwsector
- overleg en samenwerking tot stand brengen
- het informeren en sensibiliseren van de bevolking in verband met de landbouwaspecten

Wie maakt deel uit van de raad?

De landbouwraad is samengesteld uit 11 stemgerechtigde leden :
- 3 vertegenwoordigers die in hoofdberoep actief zijn in de akkerbouw of hun meewerkende echtgeno(o)t(e)
- 2 vertegenwoordigers die in hoofdberoep actief zijn in de tuinbouw of hun meewerkende echtgeno(o)t(e)
- 2 vertegenwoordigers die in hoofdberoep actief zijn in de fruitteelt of hun meewerkende echtgeno(o)t(e)
- 1 vertegenwoordiger die in hoofdberoep actief is in de veeteelt of de meewerkende echtgeno(o)t(e)
- 1 afgevaardigde van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
- 2 afgevaardigden van een landbouworganisatie
voor de vertegenwoordigers van 1 van de deelactiviteiten uit de landbouw dient hun bedrijfszetel in Gingelom gevestigd te zijn.

Contact

Dirk Schalenborgh
Tel; (011) 880479
dirk.schalenborgh@gingelom.be