Samenstelling OCMW raad

Het OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn. De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in principe op de laatste woensdag van elke maand. Elk jaar behandelt de raad honderden agendapunten. Meestal gaat het om aanvragen van financiële steun, van budgetbeheer, van leefloon, van huurwaarborg, enz. Verder wordt er van gedachten gewisseld over de financiële middelen die het OCMW ter beschikking heeft, worden beslissingen genomen in verband met de rechtspositieregeling, het huishoudelijk reglement, personeels- en andere  beleidsaangelegenheden.

Annick Princen

Sp.a - goesting

Bredenakkerstraat 9

3891 Gingelom

0475 57 31 76

Anne Maleux

Sp.a - goesting

Houtstraat 131

3890 Gingelom

011 48 41 45

Ruth Willems

Sp.a - goesting

Naamsestraat 43

3890 Gingelom

0478 56 34 01

Philip Mievis

Sp.a - goesting

Homsemstraat 29

3891 Gingelom

0478 84 52 66

Gert Tobac

Sp.a - goesting

Langstraat 9

3890 Gingelom

0471 76 96 72

Tony Lux

Open VLD

Steenweg 219

3890 Gingelom

011 88 11 08

Gonda Lefèvre

CD&V

Wezerenstraat 8

3890 Gingelom

011 88 77 13

Carine Cardon

NV-A

Hoogstraat 11

3890 Gingelom

0470 61 15 93

Sebastien Bollen

CD&V

Oude Katsei 82

3890 Gingelom

0478 63 29 82

Meer info

Dagorde / Agenda