Lokale economische raad

Oprichting van een lokale economische raad (LEA)

De Lokale Economische Adviesraad heeft tot doel de ondernemers - middenstanders en verenigingen op een georganiseerde wijze te raadplegen, het gemeentebestuur adviezen te geven in alle aangelegenheden die te maken hebben met de lokale economie en het middenstandsbeleid (zowel op eigen initiatief als op verzoek van het gemeentebestuur).

SAMENSTELLING
Klik hier voor de samenstelling van de lokale economische adviesraad.

INFO
Dienst Middenstand, 011/88.04.95 , middenstand@gingelom.be ,
www.learaadgingelom.be