Schoolvervoerplan Montenaken

Een werkgroep Verkeer bestaande uit ouders, leerkrachten, gemeentelijke ambtenaren, politie en een medewerker van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft gedurende het schooljaar 2005 – 2006 een schoolvervoerplan voor de school opgesteld.

Een schoolvervoerplan is een geheel van maatregelen die de school neemt om meer kinderen te voet, met de fiets of met de bus naar school te laten komen. Er wordt gestreefd naar minder auto‘s aan de schoolpoort om aldus de verkeersveiligheid te verhogen.

Om de knelpunten te inventariseren werd in de loop van het schooljaar een enquête door de ouders ingevuld. Uit de grote respons van de enquête blijkt de grote betrokkenheid van de ouders rond de problematiek van veilige schoolomgevingen. Het grootste knelpunt rond de school blijft het parkeren van de auto‘s in de omgeving van de school.

Aan de hand van deze enquête zijn door de werkgroep een aantal acties en maatregelen voorgesteld in het schoolvervoerplan en dit zowel op korte als lange termijn.Bekijk hier de integrale versie van het schoolvervoerplan. (PDF - 1.5 Mb)