Secretaris OCMW

Marc Bovy

OCMW administratie
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
Tel. 011 88.04.45

E-mail: marc.bovy@gingelom.be

Taken: De secretaris is belast met de algemene leiding van de diensten en staat aan het hoofd van het personeel. Hij rapporteert aan de voorzitter en aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

De OCMW-secretaris is de verantwoordelijke voor de goede werking van de diensten. Hij is de schakel tussen de administratie en het OCMW-bestuur.